Kamera on-line

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „UWARUNKOWANIA ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ”

Konferencja odbędzie się 3 lutego w piątek w Domu Kultury w Koźlu. Wstęp wolny. Współorganizatorem konferencji jest kędzierzyńskie starostwo.

 

Program konferencji:

                 9.00-9.30    Rejestracja uczestników

                 9.30-9.45    Otwarcie konferencji i powitanie gości – Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj

                       Gerard Wilczek Prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych DOBRA RODZINA

               9.45-10.00     Występ artystyczny 

             10.00-10.30    Teoria przywiązania – trudna misja rodziny zastępczej – mgr Danuta Hryniewicz

             10.30-10.55    Rozwój emocjonalny dziecka w rodzinie w perspektywie psychologicznej -

                        Prof. dr hab. Alicja Kalus, Uniwersytet Opolski

            10.55-11.10    Obraz rodziny w narracjach dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych – Ania Sabat – praca licencjacka   Uniwersytet Opolski

            11.10-11.30    Doświadczanie rodzicielstwa w percepcji ojców zastępczych  – mgr Patrycja Kaszubska. Badania naukowe Uniwersytet Opolski

            11.30-11.50    Dlaczego tak trudno pozyskać rodzinę zastępczą? – badania socjologiczne – dr Justyna Tomczyk  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

11.50-12.20    Przerwa

            12.20-12.40    Dobre rozwiązania w organizowaniu rodzinnej pieczy zastępczej – mgr Beata Korzeniowska – PCPR w Kędzierzynie-Koźlu

12.40-13.00    Uwarunkowania rozwoju rodzinnych form opieki nad dziećmi na podstawie Standardów Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej-Jędrzej Michalak  - Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych DOBRA RODZINA

            13.00-13.20     Uwarunkowania rozwoju  rodzinnych form opieki zastępczej – mgr Edyta Wojtasińska - stanowisko Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

            13.20-13.50    Jak pozyskiwać i jak rozwijać rodziny zastępcze- mgr Joanna Luberadzka-Gruca – Fundacja Przyjaciółka, Doradca Rzecznika Praw Dziecka, Ekspert ds. rodzicielstwa zastępczego

13.50-14.15    Zakończenie Konferencji - Dorota Rak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu

Zobacz, jak było rok temu TU

rodziny1.jpeg

×

Zapisz się do newslettera