Kamera on-line

Stawiają na rozwój przedsiębiorczości

Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy z całej Opolszczyzny wzięli udział w Konwencie Starostów Województwa Opolskiego. Nasz powiat reprezentowała starosta Małgorzata Tudaj, a samorząd województwa marszałek Andrzej Buła. Tematem był rozwój przedsiębiorczości w regionie i wyzwania stojące przed samorządami oraz instytucjami wspierającymi rynek pracy.

Podczas pierwszego dnia konferencji omówiono aktualną sytuację na rynku pracy oraz przedstawiono informację na temat środków z Funduszu Pracy na 2017 rok. Kolejnego dnia przedstawiono możliwości związane z uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez pracodawców na wsparcie szkoleń pracowników. Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego zaprezentował bazę usług rozwojowych, a Opolskie Centrum Gospodarki omówiło instrumenty inżynierii finansowej realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Konferencja odbyła się w Sulisławiu koło Grodkowa.  

AL

konwent Sulisław1.jpeg

konwent Sulisław3.jpeg

konwent Sulisław2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera