Kamera on-line

Ślubowanie klasy policyjnej w Zespole Szkół Nr 3 w Sławięcicach

8 lutego 2012 roku uczniowie klasy I policyjnej ślubowali sumiennie i uczciwie wypełniać obowiązki, stać na straży honoru i godności, pracować nad kształtowaniem swego charakteru dla dobra ojczyzny. Natomiast uczniowie klasy II i III otrzymali kolejne stopnie awansu.
Zaproszenie na uroczystość przyjęli przedstawiciele Starostwa Powiatowego: przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Pan Stefan Wałach, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Pani Dorota Tomala, członek Zarządu Powiatu Pan Marek Piasecki oraz prezes PCK w Kędzierzynie – Koźlu Pan Leon Piecuch. Przybyli przedstawiciele Komendy Powiatowej w Kędzierzynie-Koźlu: podkomisarz mgr Piotr Smoleń, starszy aspirant Artur Sielski i aspirant Magdalena Pławiak. Swoją obecnością zaszczycił nas dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 4 w Sławięcicach Pan Mieczysław Dąbrowski. Wśród zaproszonych gości byli również rodzice, młodzież i pracownicy szkoły oraz przedstawiciele mediów.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia uczniów klasy I, II i III policyjnej przez swoich dowódców, krokiem marszowym do auli. Na wstępie dyrektor ZS Nr 3 Pan Adam Kania przywitał wszystkich zaproszonych gości i przeczytał list Starosty Powiatu Pana Artura Widłaka. Następnie głos zabrali Pan Stefan Wałach i Pan Leon Piecuch oraz zastępca Komendanta Powiatowego Policji, podkomisarz mgr Piotr Smoleń, którzy życzyli młodzieży wielu sukcesów i wytrwałości w dążeniu do spełniania marzeń, a dyrekcji i gronu pedagogicznemu gratulowali kolejnej wspaniałej klasy o profilu policyjnym.
            I nadszedł najważniejszy moment dla 27 uczniów klasy I LOP, którzy uroczyście powtarzali słowa ślubowania, a potem wszyscy otrzymali z rąk dyrektora szkoły i komendanta policji dyplomy uzyskania stopnia młodszego kadeta. Ponadto 15 uczniom wręczono dodatkowo dyplomy stopnia kadeta za uzyskaną w klasyfikacji semestralnej ocenę średnią nie niższą niż 3,25 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Następnie dyplomy uzyskania kolejnych stopni awansu wręczono uczniom klasy II i III. Uzyskali oni kolejno stopnie: starszego kadeta, nadkadeta, sierżanta kadeta i starszego sierżanta kadeta.
            Po części oficjalnej uczennice klasy II i III przedstawiły prezentację multimedialną dokumentującą ich pobyt w Zespole Szkół Nr 3. Była mowa o wycieczkach przedmiotowych i turystycznych, o obozach szkoleniowych, o półmetku i studniówce oraz wielu innych ciekawych wydarzeniach.
            Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy I LOP. W krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawili wydarzenia i działania, które podjęli w czasie półrocznego pobytu w szkole. Trzeba przyznać, że uczniowie tej klasy aktywnie działają na forum szkoły i środowiska lokalnego. Reprezentują szkołę w zawodach sportowych i badają problemy środowiska lokalnego wraz ze studentami Uniwersytetu Opolskiego.
            W dalszej części programu młodzież popisywała się śpiewem, tańcem, umiejętnościami aktorskimi, sportowymi i artystycznymi. Jak się okazało wspólna pasja historyczna łączy ojca i córkę, którzy wspólnie opowiedzieli o strojach żołnierzy z wojen napoleońskich.
            Zanim jednak pan dyrektor Adam Kania zakończył oficjalnie uroczystość, przeczytał otrzymany w czasie trwania programu artystycznego list od Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów. Następnie odbyła się sesja fotograficzna, po której wszyscy uczniowie, rodzice i zaproszeni goście udali się na poczęstunek.
Cieszy nas, że młodzież z naszego powiatu wybiera szkołę o profilu policyjnym, by służyć społeczeństwu. Jako szkoła staramy się, by młodzi ludzie rozwijali swoje talenty, zainteresowania i pasje, bo jak powiedział w swoim przemówieniu dyrektor szkoły Pan Adam Kania, celem kształcenia w klasie policyjnej jest przede wszystkim przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie obywatelskim.
            Na zakończenie bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, a w szczególności rodzicom naszych uczniów za pomoc w zorganizowaniu uroczystości oraz liczny udział.
 
s2.jpeg
s5.jpeg
s6.jpeg

×

Zapisz się do newslettera