Kamera on-line

XXVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego zapraszają do wzięcia udziału w XXVI edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie 2017, organizowanego w ramach III Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach odbędą się dwa konkursy: XXVI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie 2017 i VI Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany oraz dwie wystawy pokonkursowe poświęcone tematyce zdobienia jaj wielkanocnych, malowaniu porcelany opolskiej. Jako działania wzmacniające przewidujemy przeprowadzenie darmowych warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. W ramach projektu wydane zostanie bezpłatne wydawnictwo edukacyjne, zamieszczone również w formie elektronicznej na stronie muzealnej i stronach poszczególnych jednostek kultury, ewentualnie urzędów.

Celem projektu jest popularyzacja tradycyjnych elementów dziedzictwa materialnego i niematerialnego w zakresie plastyki obrzędowej (unikalne w skali kraju i Europy kroszonki opolskie a także wytwory innych technik zdobniczych: batik, oklejanki, obszywanki) oraz unikalnej opolskiej malowanej porcelany. Projekt ten wspiera wysiłki lokalnych społeczności na rzecz zachowania elementów krajobrazu kulturowego Opolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, zapewnia ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego, promuje opolską wieś i jej bogactwo kulturowe, stanowi czynnik integrujący lokalne społeczności.

Szczegóły TU

plakat_kroszonki opolskie.jpeg

×

Zapisz się do newslettera