Kamera on-line

Zaproszenie z dnia 26 marca 2012r. do składania ofert na dostawę materiałów do zajęć florystycznych oraz organizacji konferencji i kongresów.

Poniżej znajduje się plik zawierający treść zaproszenia do składania ofert z dnia 26 marca 2012r.  na dostawę materiałów do zajęć florystycznych oraz organizacji konferencji i kongresów realizowaną w ramach projektu nr POKL.09.02.00-16-020/11 pn: Dobry zawód - lepsza przyszłość, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DOCZaproszenie (158,00KB)

XLSZałącznik do zaproszenia (1,63MB)

×

Zapisz się do newslettera