Kamera on-line

Nadzwyczajne zgromadzenie Związku Powiatów Polskich

Nadchodzące reformy w oświacie i służbie zdrowia, a także przyszłość samych powiatów była tematem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w Klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze w sali O. Augustyna Kordeckiego. Jedną z ważniejszych zmian, które czekają samorządy powiatowe jest tzw. sieć szpitali. Było to pierwsze spotkanie zorganizowane przez Związek Powiatów Polskich w jasnogórskim sanktuarium. Obecni byli m.in.: Anna Zalewska, minister edukacji narodowej; Andrzej Maciejewski, przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Piotr Gryza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Nasz powiat reprezentowała starosta Małgorzata Tudaj.

Jak relacjonuje Związek Powiatów Polskich, o reformie zdrowia mówił minister Piotr Gryza. Na wstępie przypomniał o tym, jak wiele zmieniło się w dostępie do ochrony zdrowia, o tym, jak wyglądały i wyglądają szpitale a także o konieczności dokonania dalszych korekt. Taką jest właśnie tworzenie sieci szpitali. Jak tłumaczył, na zmianach w dostępie do świadczeń zdrowia, w sieci szpitali najbardziej skorzystają szpitale powiatowe. Minister zapewniał, że jest to system, do którego wchodzą wszystkie szpitale powiatowe.

Oprac. al

walnezpp1.jpeg

walnezpp2.jpeg

walnezpp3.jpeg

walnezpp4.jpeg

×

Zapisz się do newslettera