Kamera on-line

Uwaga, zawyją syreny!

Informuje się, że w dniu 22 marca 2017 r. w godzinach pomiędzy 09:00 a 13:00 zostanie przeprowadzona próba systemów alarmowania ludności. W ramach próby zostanie uruchomiona syrena alarmowa znajdująca się na strażnicy Ochotniczej Straż Pożarnej w Większycach. Wyemitowane zostaną 2 sygnały:

  1. „Ogłoszenie alarmu – sygnał akustyczny dźwięk modulowany syreny w okresie 3 minut” ;
  2. „Odwołanie alarmu – sygnał akustyczny dźwięk ciągły syreny w okresie 3 minut”.

 

×

Zapisz się do newslettera