Kamera on-line

Nasz patronat: Pracodawcy z regionu na konferencji w Kędzierzynie-Koźlu

Współpraca naszych szkół z firmami wciąż się rozwija. Świetnym przykładem jest Zespół Szkół nr 1 z Koźla, gdzie zorganizowano IV Powiatową Konferencję Pracodawców, na którą zjechali szefowie firm z regionu. Zbliżający się nabór do szkół ponadgimnazjalnych jest znakomitą okazją do tego, aby mówić o wspólnych oczekiwaniach.

- Kilka miesięcy temu powołaliśmy Powiatową Radę Przedsiębiorczości, bo wiemy, że w ten sposób można budować i rozwijać współpracę na linii pracodawca, szkoła, uczeń. Ona ciągle się zacieśnia, a my będziemy kładli jeszcze większy nacisk na dobre przygotowanie zawodowe – mówiła starosta Małgorzata Tudaj, która oficjalnie otworzyła konferencję.

O zmianach w szkolnictwie zawodowym w kontekście reformy oświaty mówiła Urszula Więcek, dyrektor Zespołu Szkół nr 1. Tematem było też zatrudnianie pracowników młodocianych, tu głos zabrała Katarzyna Pincel z Państwowej Inspekcji Pracy. Przykładem dobrych praktyk jest firma Multiserwis, jej przedstawicielka mówiła o klasie patronackiej. Jednym z prelegentów była też Elżbieta Barciak, jej wykład dotyczył tego, jak zbudować zespół skuteczny biznesowo. Na końcu zorganizowano dyskusję na temat współpracy między szkołą, pracodawcą, a uczniem. Moderatorem był Adam Koj, kierownik projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy2” z Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji. W dyskusji wziął udział m.in. wicestarosta Józef Gisman.

Konferencję zorganizowano dzięki wsparciu kędzierzyńskiego starostwa powiatowego.

Więcej zdjęć na Facebooku powiatu.

AL

DSC_0710.jpeg

DSC_0735.jpeg

DSC_0671.jpeg

DSC_0674.jpeg

DSC_0723.jpeg

×

Zapisz się do newslettera