Kamera on-line

O żeglownym połączeniu Dunaju, Odry i Łaby

W Sali Sejmu Śląskiego odbyło się polsko-czeskie spotkanie konsultacyjne w sprawie prac nad studium wykonalności dla żeglownego połączenia Dunaj-Odra-Łaba.

Z ramienia kędzierzyńskiego starostwa w spotkaniu wzięli udział wicestarosta Józef Gisman oraz Rajmund Frischko, członek zarządu powiatu. Gminę Kędzierzyn-Koźle reprezentował wiceprezydent Artur Maruszczak, gminę Cisek wójt Alojzy Parys, a Bierawę wójt Krzysztof Ficoń.

Jego gospodarzami byli wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i wojewoda opolski Adrian Czubak,  a udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej, Opolskiego i Śląskiego Urzędów Wojewódzkich, czeski wykonawca studium oraz eksperci Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Obecny był też II wicewojewoda śląski Mariusz Trepka.

Celem spotkania było uzyskanie informacji o dostępnych materiałach planistycznych w obszarze potencjalnych wariantów drogi wodnej Koźle-Ostrawa, a także o innych dokumentach mogących mieć wpływ na tworzone przez stronę czeską studium wykonalności.

- Żegluga śródlądowa przez ostatnich kilkadziesiąt lat była bardzo zaniedbana. Rada Ministrów podjęła decyzję o tym, aby przygotować kompleksową strategię wodnych dróg śródlądowych w Polsce, która wiąże się z podobnymi planami w Europie – mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, otwierając spotkanie. Wojewoda podkreślił, że w projekt ten zostanie zainwestowanych w perspektywie kilkunastu lat ok. 100 mld złotych. – Życzyłbym sobie, by po latach wspominali Państwo ten dzień jako jeden z początkowych, ale przełomowych momentów dla żeglugi śródlądowej – powiedział wojewoda Jarosław Wieczorek.  

Polska chce aktywnie uczestniczyć w inicjatywach na rzecz rozwoju transeuropejskich korytarzy transportowych. W czerwcu ubiegłego roku rząd przyjął „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. Strategia rozwoju wodnych dróg śródlądowych zakłada rewitalizację Odrzańskiej Drogi Wodnej, przywrócenie żeglowności Wisły od Warszawy do Gdańska oraz połączenie Odry, Noteci, Wisły i Bugu. Program obejmuje również budowę Kanału Śląskiego łączącego Wisłę i Odrę. Na dofinansowanie mogą liczyć dwie największe polskie rzeki: Odra, na całej długości i Wisła między Warszawą a trójmiejskimi portami. Pierwsze efekty programu będą widoczne na Odrze do 2019 roku. Koszty inwestycji pokryją m.in. samorządy, firmy energetyczne i prywatni przedsiębiorcy. Część środków będzie pochodzić od zagranicznych instytucji.

Priorytetem jest też połączenie, we współpracy z południowymi sąsiadami, Odry, Łaby i Dunaju. Na zlecenie Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej od lipca 2016 r. trwają prace nad studium wykonalności dla połączenia Dunaj-Odra-Łaba na terenie Republiki Czeskiej oraz na odcinkach przygranicznych krajów sąsiednich (w Polsce od granicy polsko-czeskiej do Koźla). Celem opracowania jest oszacowanie potencjalnych kosztów i korzyści realizacji tego projektu w wariancie „Łabskim” (zachodnim – łączącym rzekę Morawę z Łabą w okolicach Pardubic) i „Odrzańskim (wschodnim – obejmującym m.in. połączenie Ostrawa-Koźle). Wyniki studium mają stanowić podstawę dla decyzji rządu czeskiego o wyborze jednego z dwóch wymienionych wariantów przebiegu połączenia Dunaj-Odra-Łaba. Dla polskiej administracji czeskie opracowanie będzie jednym z dokumentów, który należy uwzględnić w studium wykonalności dla Odrzańskiej Drogi Wodnej, do którego przygotowania trwają w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Oprac. AL

Na podst. Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

img_1990a.jpeg

img_2055.jpeg

img_2059.jpeg

 

 

×

Zapisz się do newslettera