Kamera on-line

Zmiana rozporządzenia ws. wysoce zjadliwej grypy patków

W dniu 05.04.2017, ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04.04.2017r., w sprawie  zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 722).

Pełna treść rozporządzenia: PDFRozporządzenie MRiRW.pdf (233,66KB)

 Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Powiatowego Lekarza Weterynarii rozporządzenie to zostało wydane w związku ze zmniejszoną częstotliwością występowania wysoce zjadliwej grypy w całym kraju.

Nakazy i zakazy ww. rozporządzenia obowiązują od dnia dzisiejszego czyli 6 kwietnia 2017 roku. Należy tu wymienić szczególnie:

 1. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, a tym samym zniesiono zakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu w szczególności w zamkniętych obiektach,
 2. utrzymywaniu drobiu w sposób ograniczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których maja dostęp dzikie ptaki,
 3. karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 4. przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

Ponadto został uchylony zakaz organizowania targów, wystawi pokazów z udziałem żywych ptaków.

Rozporządzenie to nadal zobowiązuje posiadacza drobiu do zawiadamiania organu Inspekcji weterynaryjnej  albo najbliższy podmiot świadczący usługi  z zakresu medycyny weterynaryjnej  o wystąpieniu u drobiu następujących objawów:

 • zwiększonej śmiertelności,
 • znaczącego spadku pobierania paszy i wody,
 • objawów nerwowych takich jak : drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów,
 • duszności,
 • sinicy i wybroczyn,
 • biegunki,
 • nagłego spadku nieśności.

Niezależnie od powyższego Powiatowy Lekarz Weterynarii lub Wojewoda w przypadku zagrożenia wystąpienia grypy ptaków, w drodze aktu miejscowego, wprowadzić może odpowiednie środki w tym konieczność utrzymania drobiu w zamknięciu.

Jednocześnie informuje się , że uchylone zostało Rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 roku, w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (DZ.U.2091).

×

Zapisz się do newslettera