Kamera on-line

Samorząd dobrego szczebla

Nasz powiat najlepszy w województwie opolskim i dwunasty w kraju na ponad 300 samorządów tego szczebla. Prezydium Związku Powiatów Polskich gratulowało obecnemu zarządowi pod przewodnictwem Małgorzaty Tudaj, a wyróżnienie w imieniu radnych i zarządu odebrała przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel.

- To niewątpliwie jeden z najlepiej zarządzanych powiatów w kraju, od trzech lat notowany przez naszych ekspertów w czołówce - mówili przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, którzy w Kołobrzegu uhonorowali najskuteczniejsze samorządy, podczas wielkiego Walnego Zgromadzenia ZPP z udziałem przedstawicieli najwyższych krajowych władz.

- Rozwój samorządnej Polski jest dla pana prezydenta czymś bardzo ważnym – mówił prof. Cezary Kochalski, doradca prezydenta Andrzeja Dudy.

– To wyróżnienie cieszy i potwierdza, że kierunek naszych działań jest właściwy, tym bardziej jesteśmy zadowoleni, bo dostrzega się nas w kraju, a inne samorządy nierzadko przenoszą niektóre pomysły do siebie, to nas bardzo motywuje – mówiła przewodnicząca Danuta Wróbel.

Wyróżnienia najlepszym polskim samorządom wręczył Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich. – Kiedy rozmawia się ze starostami, wójtami czy burmistrzami to można usłyszeć, że raz zdobyty tytuł motywuje do dalszych działań, takie podejście bardzo cieszy, zwłaszcza, że celem konkursu jest poprawa życia społeczeństwa – powiedział Ludwik Węgrzyn. - To najbardziej wiarygodny ranking w kraju, jest przejrzysty, a przede wszystkim bezpłatny, aby odebrać nagrodę trzeba przez cały rok ciężko pracować - zaznaczył Zbigniew Wawrzkowicz z ogólnopolskiego magazynu gospodarczego „Fakty”. - Nie wierzę, aby społeczeństwo dopuściło do tego, aby samorządy mogły być ograniczane, bo to one są najbliżej ludzi, i nie wyobrażam sobie sytuacji, by mogło dojść do ich likwidacji - mówił w Kołobrzegu marszałek Józef Zych, obecnie członek Trybunału Stanu.

Nasz powiat najwięcej punktów otrzymał za działania proinwestycyjne i prorozwojowe, m.in. pozyskane pieniądze z funduszy krajowych i zewnętrznych. Podobnie, jak w poprzednim roku wysoko oceniono działania promocyjne oraz informacyjne, a także współpracę z firmami, gdzie udało się wspólnie przeprowadzić wiele znaczących inwestycji, a także powołać powiatową radę przedsiębiorczości. Wysoko w rankingu znalazły się także inwestycje zrealizowane w szpitalu, a także to, jak bardzo zmieniła się ta placówka na lepsze. Eksperci docenili też zaangażowanie starostwa w działania oświatowe, m.in. wielomilionowe projekty edukacyjne dla uczniów, atrakcyjne programy stypendialne oraz działania promocyjne szkół ponadgimnazjalnych. Punkty przyznano też za działania prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pieczy zastępczej.

Galeria i film na Facebooku powiatu.

AL

DSC_0346.jpeg

DSC_0324.jpeg

DSC_0298.jpeg

DSC_0278.jpeg

DSC_0287.jpeg

×

Zapisz się do newslettera