Kamera on-line

Wychowanie to wyzwanie!

W czwartek 18 maja w południe patronujemy konferencji w Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie pojawią się dietetycy kliniczni, terapeuci czy kuratorzy sądowi.

- Mowa będzie m.in. o tym, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami, a także o tym jak na zachowanie dziecka ma wpływ odżywianie - informuje Krystyna Gielas, dyrektor szkoły.

Tematem będzie też ubezwłasnowolnienie - kiedy, dlaczego, jak?

Zespół Szkół Specjalnych kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w klasach szkoły podstawowej, szkoły branżowa I stopnia oraz szkoły przysposabiającej do pracy. Dzieci, które nie chodzą jeszcze do szkoły mogą być objęte wczesnym wspomaganiem. Gdy w rodzinie pojawia się niepełnosprawne dziecko, rodzice potrzebują wsparcia i pomocy nie tylko ze strony najbliższych, ale również ze strony instytucji, które dysponują wiedzą, doświadczeniem i instrumentami pomocy. Jedną z tych instytucji jest szkoła, która w celu stymulowania rozwoju dzieci z różnymi niepełnosprawnościami organizuje takie wsparcie.

Gabinety terapeutyczne są nowocześnie wyposażone. Specjaliści prowadzą zajęcia socjoterapeutyczne, rehabilitacyjne i logopedyczne oraz dogoterapię. Zajęcia z alternatywnych metod komunikacji dla dzieci niemówiących i Trening Uwagi Słuchowej, który pomaga dzieciom z zaburzeniami mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy), zaburzeniami głosu, dysleksją, trudnościami szkolnymi, zaburzeniami koncentracji i autyzmem. Zespół Szkół Specjalnych nadzorowany jest przez kędzierzyńskie starostwo powiatowe.

AL

0001.jpeg

×

Zapisz się do newslettera