Kamera on-line

Wielki festyn rodzinny w Kędzierzynie-Koźlu

W sobotę 27 maja rusza wielki festyn rodzinny pod naszym patronatem. Impreza połączona będzie z Powiatowym Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

- Chcemy po raz kolejny mocno zwrócić uwagę na to zagadnienie, wciąż szukamy nowych rodzin zastępczych, a tego dnia odbędą się również prelekcje i prezentacje na ten temat, więc każdy kto szuka informacji z pierwszej ręki, podczas festynu je znajdzie – mówi starosta Małgorzata Tudaj.

Powiat jest współorganizatorem całego wydarzenia.

Wieczorem (19.00) koncert Arki Noego. Zespół pro­wa­dzi Robert Frie­drich — gita­rzy­sta, kom­po­zy­tor i autor (LUXTORPEDA, KNŻ, 2Tm2,3, daw­niej Acid Drin­kers, Turbo). W zespole gra kilkoro muzy­ków (Arka gra tylko na żywo) oraz 12 do 15 dzieci - głów­nie dzieci człon­ków zespołu 2Tm2,3 i ich przy­ja­ciele. Mło­dzi wyko­nawcy śpie­wają natu­ral­nie i spon­ta­nicz­nie — nie mają spe­cjal­nie szko­lo­nych i usta­wia­nych gło­sów, nie odby­wają regu­lar­nych prób. Zespół jeź­dzi z kon­cer­tami po całej Pol­sce. Co roku daje spe­cjalne kon­certy letnie, trans­mi­to­wane póź­niej przez Tele­wi­zję Pol­ską. Odbył kilka zagra­nicz­nych tour­née’, w tym do USA.

Sama impreza rozpocznie się w południe. Zaplanowano liczne prezentacje artystyczne, a od 15.00 występ chóru „Echo Kresów”, zespołu TIAKO, orkiestry szkoły muzycznej. Po występie Arki Noego, czyli około godziny 21.00, organizatorzy zaproszą na wspólną taneczną zabawę. Festyn odbędzie się przy kościele na os. Pogorzelec, tego dnia z ruchu wyłączona zostanie przylegająca do świątyni ulica.

AL

festyn na os. Pogorzelec.jpeg

×

Zapisz się do newslettera