Kamera on-line

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16 marca 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)

Ponizęj znajduje się plik zawierający ogłoszenie o zamówienia z dnia 16 marca 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu (1,16MB)

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

PDFSIWZ wraz załącznikami (6,63MB)

×

Zapisz się do newslettera