Kamera on-line

Starosta i zarząd dobrze wydali pieniądze z budżetu powiatu

Radni udzielili zarządowi absolutorium za 2016 rok. To jedna z najważniejszych rocznych uchwał, kiedy zarząd poddawany jest skrupulatnej ocenie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, zarówno komisja, jak i RIO pozytywnie zaopiniowali prace zarządu. Podczas sesji czternastu radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium, jedynie czterech wstrzymało się od głosu.

Tuż po głosowaniu staroście gratulowała przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel. Z kolei Małgorzata Tudaj podziękowała zarządowi, radnym, a także pracownikom starostwa i jednostek podległych.

W imieniu zarządu chciałabym wszystkim państwu podziękować, bo planowaliśmy ten budżet, przyjmowaliśmy i wykonywaliśmy wspólnie. Uważam, że był to dobry rok i budżet z wieloma zadaniami inwestycyjnymi. Na nasze możliwości został on dobrze wykonany. Wszyscy zasłużyliśmy na to absolutorium powiedziała starosta.

Miniony rok to szereg istotnych inwestycji. Z ważniejszych warto wymienić chociażby remont ulicy Mostowej za 3 mln zł. Kilkaset tys. zł kosztowały remonty pięciu najważniejszych chodników w mieście. Powiat udzielił gminie Kędzierzyn-Koźle pomocy finansowej w kwocie 630 tys. zł, w formie dotacji celowej na rozbudowę al. JPII w Kędzierzynie-Koźlu. Z kolei w wieloletniej prognozie finansowej ujęto podobną dotację na to samo zadanie, która wynosić będzie ponad pół mln zł. Została udzielona gminie w 2017 r. Zdecydowano o przeznaczeniu 100 tys. zł na dokończenie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie akwenu Dębowa. 100 tys. zł kosztowała nowa nawierzchnia w Mierzęcinie w gminie Pawłowiczki. Zmodernizowano też trzy drogi w Roszowicach, Grzędzinie i Grudyni Wielkiej za kilkaset tys. zł. Nowe parkingi powstały przy ul. 1 Maja oraz Fredry w Kędzierzynie-Koźlu. Powiat zdobył ponad 3 mln zł na realizację jednego z największych projektów edukacyjnych na Opolszczyźnie, to najnowsze pracownie dla uczniów, wydał też pieniądze na stypendia dla uczniów. W Bursie Szkolnej na drogach ewakuacyjnych wykonano instalację oświetlenia awaryjnego, wyposażono obiekt w urządzenia zapobiegające zadymieniu, odbudowano klatkę schodową oraz zamontowano drzwi przeciwpożarowe. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu zakończyło drugi etap zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Wydano ponad 55 tys. zł, a specjalistyczna firma wywiozła łącznie ponad 150 ton tego szkodliwego dla zdrowia materiału. Za 468 tys. zł wykonano remont dachu głównej siedziby starostwa powiatowego, po wszystkim budynek zyskał też nową iluminację świetlną. Warto dodać, że dobrze radził sobie szpital, który z własnych środków zakupił sporo nowego sprzętu wartego kilkaset tysięcy zł, sam nowoczesny aparat do rozbijania kamieni nerkowych kosztował 400 tys. zł, powiat w budżecie zabezpieczył kilka mln zł na przebudowę bloku operacyjnego i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.

AL

DSC_0080.jpeg

DSC_0079.jpeg

DSC_0075.jpeg

×

Zapisz się do newslettera