Kamera on-line

Nasi uczniowie finalistami ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Patrycja Surmiak, Szymon Kabs z Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja ze Sławięcic i Wojciech Rafa z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Azotach, zostali finalistami Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Zawody centralne odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Podczas trzydniowych zmagań uczniowie musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością prawa patentowego, wykazać się wiedzą z zakresu historii wynalazczości oraz umiejętnie zastosować przepisy prawa patentowego w praktyce.

Wojtek jest uczniem klasy II t. mechatronik w ZSTiO, a Patrycja i Szymon uczniami kl. II t. technologii chemicznej w ZS nr 3 w Sławięcicach. Razem tworzyli drużynę, która reprezentowała województwo opolskie podczas finału olimpiady.  Tytuł finalisty oznacza, że uczniowie są zwolnieni z części pisemnych poszczególnych kwalifikacji w swoich zawodach i otrzymują 100 % punktów.

Opiekunami merytorycznymi naszych finalistów były: mgr inż. Eliza Baron (ZSTiO Azoty) i mgr inż. Anna Ledwig (ZS nr 3 w Sławięcicach). Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie nadzorowane są przez kędzierzyńskie starostwo.

Oprac. al

oli1.jpeg

oli2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera