Kamera on-line

Ogłoszenie o zamówienia z dnia 24 luty 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)

Ponizęj znajduje się plik zawierający ogłoszenie o zamówienia z dnia 24 luty 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu:

 PDFOgłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

DOCSIWZ

DOCFormularz oferty

DOCOświadczenie o spełnieniu warunków

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

DOCFormularz oferty

×

Zapisz się do newslettera