Kamera on-line

Ogłoszenie o zamówienia z dnia 24 luty 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)

Ponizęj znajduje się plik zawierający ogłoszenie o zamówienia z dnia 24 luty 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu:

 PDFOgłoszenie o zamówieniu (2,96MB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

DOCSIWZ (303,50KB)

DOCFormularz oferty (160,50KB)

DOCOświadczenie o spełnieniu warunków (151,00KB)

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (148,00KB)

DOCFormularz oferty (191,00KB)

×

Zapisz się do newslettera