Kamera on-line

Pobyt dziecka w pieczy zastępczej - uchwała zarządu

Uchwała Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego "w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej".

Szczegóły TU

×

Zapisz się do newslettera