Kamera on-line

Powiat podpisał umowę na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu

02 czerwca 2017 r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski podpisał z Wojewodą Opolskim umowę nr PR/P/8/2016/U/5/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap I” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Na zadanie pozyskano dotację w wysokości 575 435,31 PLN kosztów kwalifikowanych, a ze środków własnych i partnera, którym była Gmina Kędzierzyn-Koźle - Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski dołożył 575 435,32 PLN. Była to kolejna inwestycja realizowana z programu rządowego.

W ramach zadania wykonano po prawej stronie jezdni, zgodnie z przyjętym kilometrażem roboczym dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m na odcinku 980 metrów, którą oddzielono od krawędzi jezdni pasem zieleni o szerokości 1,0 m. Przed wjazdem na osiedle Azoty wykonano wyspę rozdzielającą i uspokajającą ruch mającą na celu spowolnienie ruchu. Ponadto zadanie obejmowało wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni siatką stalową wzmacniającą warstwy bitumiczne na odcinku 998 metrów. Położono warstwy bitumiczne na nawierzchni drogi, wykonano podbudowy z kruszywa łamanego. Umocniono także pobocza po lewej stronie jezdni oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe na całym odcinku drogi (z zastosowaniem m.in. aktywnych znaków na wyznaczonych przez drogę przejazdach dla rowerzystów).

Droga 1477 O ul. Wojska Polskiego (11).jpeg

Droga 1477 O ul. Wojska Polskiego (10).jpeg

Droga 1477 O ul. Wojska Polskiego (29).jpeg

Droga 1477 O ul. Wojska Polskiego (25).jpeg

Droga 1477 O ul. Wojska Polskiego (9).jpeg

Droga 1477 O ul. Wojska Polskiego (24).jpeg

Droga 1477 O ul. Wojska Polskiego (2).jpeg

Droga 1477 O ul. Wojska Polskiego (7).jpeg

Foto: Piotr Kramarz

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera