Kamera on-line

"74 lata czekaliśmy na nasz dzień. I ten dzień w końcu nastąpił". Dzień Pamięci Ludobójstwa na Kresach

Dzień Pamięci Ludobójstwa na Kresach obchodzono w naszym powiecie. Uroczystość rozpoczęła się od mszy odprawionej w kościele w Koźlu, część oficjalną zaplanowano na terenie tamtejszego gimnazjum, gdzie mieści się tablica upamiętniająca tragiczne wydarzenia sprzed lat.

- 74 lata czekaliśmy na nasz dzień. I ten dzień w końcu nastąpił. Sejm RP w ubiegłym roku podjął uchwałę ustanawiającą 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich – mówił do zebranych Witold Listowski, prezes Stowarzyszenia Kresowian.

- Wiedzę o tych wydarzeniach potajemnie przekazywano kolejnym pokoleniom, bo ze względów politycznych nie można było o tym mówić. Bez prawdy nie da się budować przyszłości. Nie możemy sobie pozwolić na to, by w 21. wieku zatajano prawdę – podkreślił wojewoda Adrian Czubak.

- Rzeź Wołyńska odcisnęła ogromne piętno na wielu pokoleniach Polaków. Jest ono tym większe, z uwagi na fakt zatajania prawdy o zbrodniach, których dokonali ukraińscy nacjonaliści. Powody geopolityczne powojennej rzeczywistości skazały ofiarę, jaką ponieśli Kresowianie na zapomnienie. Prawdę o tej niewyobrażalnej tragedii, będącej w opinii wielu jednym z najtragiczniejszych wydarzeń II wojny światowej, o barbarzyństwie, sadyzmie, o niespotykanej skali nienawiści i okrucieństwa, której ofiarami padło tysiące Polaków, ukrywano latami – mówił wicestarosta Józef Gisman.

Podczas uroczystości specjalne podziękowania od marszałka województwa przekazano staroście Małgorzacie Tudaj. Chodzi o ogólnopolski program dla szkół polegający na tym, że uczniowie jadą na Kresy i sprzątają polskie, często zaniedbane cmentarze.

To piękna inicjatywa, bo poznają miejscowości, z których pochodzili ich dziadkowie, a także historię Kresów. W inauguracji tej akcji na rynku we Wrocławiu bardzo pomogła starosta Małgorzata Tudaj, a także Krzysztof Ligenza z orkiestry Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, która to poprowadziła z wielką pompą wszystkie poczty sztandarowe. Dziś tysiąc wolontariuszy przebywa na Ukrainie i sprząta cmentarze – zaznaczył Janusz Wójcik, doradca marszałka województwa.

Program nosił tytuł „Mogiły pradziada ocal od zapomnienia”.

Podziękowania w imieniu Małgorzaty Tudaj odebrał wicestarosta Józef Gisman.  

Fotorelacja na Facebooku powiatu.

AL

wol1.jpeg

wol2.jpeg

wol3.jpeg

wol5.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera