Kamera on-line

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy-Podlesie

×

Zapisz się do newslettera