Kamera on-line

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Landzmierz.

×

Zapisz się do newslettera