Kamera on-line

I Powiatowa Konferencja dla Pracodawców

            W dniu 08 lutego 2012 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu odbyła się I Powiatowa Konferencja dla Pracodawców. Powrócono w ten  sposób do dawnej tradycji takich właśnie spotkań. Pomysł był wynikiem przemyśleń dyrekcji szkoły zmierzających w kierunku pogłębienia współpracy między Pracodawcami zatrudniającymi młodocianych  pracowników, którzy jednocześnie są uczniami naszej szkoły, a także  firmami, w których nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe, a Szkołą.
       Celem nadrzędnym tych działań jest w efekcie  podniesienie poziomu kształcenia zawodowego. Na  konferencję przybyło 60 pracodawców   z terenu miasta i powiatu. O randze tej konferencji niech świadczy fakt, że przybyli na nią: Starosta Powiatu p. Artur Widłak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Maria Labus, Prezes Kongregacji Przemysłowo – Handlowej p. Włodzimierz Kapeluszny, przedstawicielka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych p. Jolanta Olejnik, Dyrektor ŚHP p. Piotr Pietrzyk.
       Na konferencji poruszano sprawy dotyczące kształcenia zawodowego w dobie obecnie obowiązujących przepisów, mówiono o trudnościach i problemach młodocianych, wynikających z konieczności pogodzenia obowiązków pracownika i ucznia, o trudnościach związanych z nową sytuacją, z jaką spotykają się młodociani pracownicy, podejmując pierwszą w życiu  pracę. Dyrektor ZS nr 1 p. Urszula Więcek zapewniła przybyłych Pracodawców o ich szczególnie ważnej roli w kształceniu zawodowym. Zapoznała również uczestników Konferencji z wchodzącą w życie od roku szkolnego 2012/2013 reformą szkolnictwa zawodowego.
       Kierownik Szkolenia praktycznego w ZS nr 1 p. Urszula Pająk – Czopowska przypomniała podstawowe przepisy dotyczące kształcenia zawodowego oraz podsumowała dotychczasową współpracę, wskazując jednocześnie na konieczność ujednolicenia działań w ramach organizacji i prowadzenia tego szkolenia w zakresie wszystkich zawodów i zakładów pracy. Mówiono o działaniach podejmowanych przez Pracodawców, Szkołę, a także  przez działający obecnie w szkole Środowiskowy Hufiec Pracy Działania te mają na celu motywowanie młodocianych do efektywniejszej pracy i nauki. 
       W dyskusji brało udział wielu uczestników Konferencji, wyjaśniono szereg występujących na linii Pracodawca – Szkoła wątpliwości i niejasności. Na zakończenie wyrażono zadowolenie z odbytego spotkania, stwierdzając jednocześnie, że konferencje takie powinny stać się tradycją i powinny odbywać się corocznie.

IMG_6460.jpeg
IMG_6456.jpeg
IMG_6447.jpeg
IMG_6434.jpeg
IMG_6430.jpeg
 

×

Zapisz się do newslettera