Kamera on-line

Nowy rok i nowe wytyczne dla dyrektorów. Nacisk na projekty edukacyjne, festiwale nauki i zawody sportowe

Nowe kierunki polityki oświatowej na rozpoczynający się rok szkolny były tematem narady starosty z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

- W zarządzanych przez powiat szkołach po raz kolejny naukę rozpocznie więcej uczniów, zrobiliśmy świetny nabór, chciałabym za to podziękować. W nowym roku będziemy chcieli podnosić jakość kształcenia w odniesieniu do wyników egzaminów zewnętrznych, lecz to nie jedyne założenia naszej polityki oświatowej na najbliższe miesiące – mówiła starosta Małgorzata Tudaj.

Szkoły będą kładły jeszcze większy nacisk na różnorodne zajęcia pozalekcyjne, projekty edukacyjne, konkursy, festiwale nauki, zawody sportowe, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które sprzyjają wyrównywaniu szans edukacyjnych, rozbudzaniu pasji. Placówki będą też rozszerzały ofertę zajęć z możliwością kształtowania wiedzy matematyczno-logicznej.

Warto dodać, że wzrasta liczba uczniów otrzymujących stypendia starosty powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowo-kulturalne, co oznacza, że dotychczasowy kierunek zmian okazał się właściwy.

Podczas narady trzech dyrektorów otrzymało gratulacje z okazji jubileuszu ich pracy. Ryszard Więcek posiada 35 letni staż pracy, a 16 lat pełni funkcję dyrektora w I LO. Emocjonalnie związany ze szkołą jako jej uczeń, nauczyciel, a w efekcie końcowym dyrektor. - Cieszy się ogromnym poparciem grona pedagogicznego i sympatią młodzieży. Na jedno i drugie zapracował swą postawą, osiągnięciami i osobowością – zaznaczyła Aurelia Stępień, kierownik wydziału oświaty starostwa.

Adam Kania jest nauczycielem dyplomowanym z 24-letnim stażem pracy pedagogicznej. Od 2007 roku jest dyrektorem Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, którego obszarem działania jest kształcenie ogólne i zawodowe. W pracy zawodowej, oprócz zarządzania i kierowania szkołą, wykonuje zadania nauczyciela wychowania fizycznego i przedmiotów zawodowych o specjalności spedycja. Praca przez tyle lat w jednej placówce pozwala widzieć słabe i mocne strony szkoły.

Ireneusz Wiśniewski jest doktorem nauk ekonomicznych, nauczycielem dyplomowanym z dziewiętnastoletnim stażem pracy pedagogicznej i dyrektorem jednej z najlepiej rozwijających się placówek tego typu w regionie - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu. Stanowiska kierownicze w placówce pełni od września 2008 roku jako wicedyrektor, a od września 2012 roku jako dyrektor CKPiU.

- Jego znakomita orientacja w problematyce kształcenia zawodowego oraz zapewnienie harmonijnych warunków, przyczyniają się do zapewnienia ciągłości zatrudnienia w regionie – mówiła Aurelia Stępień.

W czasie spotkania uroczyste ślubowanie złożył Adam Wiśniowski, nauczyciel matematyki i informatyki z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Pedagog z 6-letnim stażem pracy pedagogicznej. Współtworzył liczne uroczystości szkolne poprzez wzbogacenie ich własnymi pomysłami konkursowymi. Odebrał awans na nauczyciela mianowanego. W ramach projektu „Wspomaganie Nauczania Matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne” prowadzonego we współpracy z Politechniką Łódzką, prowadził dodatkowe zajęcia z matematyki. Celem projektu była zmiana podejścia do nauczania matematyki oraz wykorzystanie e-technologii do prowadzenia zajęć ścisłych. Pełni zadania opiekuńcze i wychowawcze podczas prawie wszystkich koncertów i wyjazdów (krajowych i zagranicznych) orkiestry szkolnej.

AL

narada1.jpeg

narada2.jpeg

narada3.jpeg

narada5.jpeg

narada7.jpeg

narada8.jpeg

narada9.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera