Kamera on-line

Informacja z dnia 15 maja 2012r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę polegającą na: opracowaniu Studium Wykonalności Inwestycji na projekt pt.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa”

Poniżej znajduje się informacja z dnia 15 maja 2012r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę polegającą na: opracowaniu Studium Wykonalności Inwestycji na projekt pt.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Pragramu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 

 

DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (169,50KB)

×

Zapisz się do newslettera