Kamera on-line

Razem na rzecz rozwoju Odry

Podczas konferencji, która odbywa się w Opolu samorządowcy oraz władze województwa opolskiego zadeklarowały na piśmie wsparcie dla inicjatyw mających za cel rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej.

- Chcemy współpracować z partnerami gospodarczymi, a także jednostkami naukowo-badawczymi oraz administracją publiczną w zakresie strategii rozwojowych, a także w kwestiach związanych z dokumentami planistycznymi – powiedziała starosta Małgorzata Tudaj, która również podpisała się pod dokumentem.

Obok starosty powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego podpisy złożyli: wojewoda opolski Adrian Czubak, członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, a także wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla Artur Maruszczak, wójt Reńskiej Wsi Marian Wojciechowski, gminy Ciek Alojzy Parys oraz gminy Bierawa Krzysztof Ficoń.

Pierwszy panel przygotowali: Roman Walaszkowski, Mirosław Wiatkowski, Mariusz Przybylski, Jan Pyś oraz Tomasz Szelugowski. Przede wszystkim mowa o nadodrzańskim transporcie multimodalnym, jako filarze współpracy ponadregionalnej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Podczas konferencji zostanie również omówiony rozwój przemysłu i przedsiębiorczości wzdłuż Odry, skupiając się na najistotniejszych punktach rozwoju. Ostatni panel dotyczyć będzie korzyści i zagrożeń dla środowiska naturalnego.

AL

konferencja odrzańska.jpeg

odrzańska-droga-wodna-samorządowcy-wojewoda.jpeg

×

Zapisz się do newslettera