Kamera on-line

Termomodernizacja szkoły na osiedlu Azoty na ostatniej prostej

Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku „A” w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7 odbywają się zgodnie z planem. Do 18 września 2017 r. wykonano już zaplanowane prace na całej powierzchni dachów oraz na blisko 70 % powierzchni elewacji. W kolejnych tygodniach będą wykonywane dalsze prace budowlane i wykończeniowe. Inwestycję Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski planuje zakończyć już w październiku 2017 r.

Zadanie finansowane jest ze środków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Jednak w styczniu 2017 r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski złożył razem z 12 samorządami partnerski wniosek pt. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego” o współfinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, do którego wpisane zostało zadanie Powiatu pt. „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci cieplnej” polegające na termomodernizacji całego budynku „A” szkoły.
11 września 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4334/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/16 dla subregionów: kędzierzyńsko-kozielskiego, brzeskiego i południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zatwierdził „Listę ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020 w podziale dla subregionów: Kędzierzyńsko-kozielskiego, brzeskiego i południowego”. W wyniku tej decyzji wniosek o numerze RPOP.03.02.01-16-0014/17 pt. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego” został wybrany do dofinansowania. Jest to projekt partnerski, który złożyła Gmina Kędzierzyn-Koźle w imieniu 13 samorządów tj: Gminy Bierawa, Gminy Cisek, Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Jemielnica, Gminy Leśnica, Gminy Pawłowiczki, Gminy Polska Cerekiew, Gminy Reńska Wieś, Gminy Strzelce Opolskie, Gminy Ujazd, Gminy Zawadzkie oraz Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Powiatu Strzeleckiego. Całkowita wartość projektu, na którą został złożony wniosek opiewa na 24 026 273,89 PLN, a wnioskowana kwota dofinansowania, którą partnerzy w sumie otrzymają ze środków Unii Europejskiej to 7 184 554,34 PLN. Resztę środków – 16 841 719,55 PLN wszystkie samorządy wyłożą ze swoich budżetów.

Prace budowlane w ZSTiO.jpeg

Prace budowlane w ZSTiO (2).jpeg

Prace budowlane w ZSTiO (3).jpeg

Prace budowlane w ZSTiO (4).jpeg

Logo kolorowe do 3.2.1RPO WO 2014-2020.jpeg

Foto: Piotr Kramarz

×

Zapisz się do newslettera