Kamera on-line

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 6 czerwca 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu Dobry zawód lepsza przyszłość.

Poniżej znajduje się plik zawierający ogłoszenie o zamówieniu z dnia 6 czerwca 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu Dobry zawód lepsza przyszłość, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu (940,95KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami:

DOCSIWZ (244,00KB)

DOCFormularz oferty (254,00KB)

DOCOświadczenie o spełnieniu warunków (152,50KB)

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (151,50KB)

DOCProjekt umowy (171,00KB)

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ (331,50KB)

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ (269,50KB)

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ (182,50KB)

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ (219,00KB)

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ (204,50KB)

Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFZmiana treści SIWZ (315,45KB)

×

Zapisz się do newslettera