Kamera on-line

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 6 czerwca 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu Dobry zawód lepsza przyszłość.

Poniżej znajduje się plik zawierający ogłoszenie o zamówieniu z dnia 6 czerwca 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu Dobry zawód lepsza przyszłość, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami:

DOCSIWZ

DOCFormularz oferty

DOCOświadczenie o spełnieniu warunków

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

DOCProjekt umowy

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ

Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFZmiana treści SIWZ

×

Zapisz się do newslettera