Kamera on-line

Dzień otwarty w Powiatowym Urzędzie Pracy. Rozmowy ze specjalistami i wykłady dla mieszkańców

Urząd zorganizował nie tylko porady i możliwość rozmów z wieloma ekspertami, ale również ważny wykład prowadzony przez pracowników ZUS-u na temat zmian w przepisach emerytalnych.

– Obserwujemy zapotrzebowanie rynku i dostosowujemy do niego kształcenie w naszych placówkach. Na pewno wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne zawody. Takie, które wymagają dużej wiedzy i manualnych umiejętności – tych pracowników brakuje. Cały czas pracujemy nad tym, choćby poprzez organizowanie imprez takich jak dzisiejsza. Pokazujemy młodym ludziom zawody, w których bez problemu znajdą pracę – mówi wicestarosta powiatu Józef Gisman.

Dla mieszkańców dostępni byli eksperci Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Urzędu Skarbowego, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, Opolskiej Izby Gospodarczej, Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego, Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

- Staramy się, aby w jednym miejscu i w jednym czasie dostępne były różne informacje dla zainteresowanych osób. Przede wszystkim dla osób bezrobotnych, ale również dla klientów, którzy chcą coś innego u nas załatwić. Prosimy wiele instytucji i widzimy, że nasza działalność coroczna ma duży sens – zaznacza Grażyna Juźwin, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. 

Z myślą o najmłodszych przygotowano Kącik Malucha, gdzie zorganizowano wiele atrakcji. Najmłodsi bawiąc się w kucharzy komponowali własne dania oraz „przyuczali się do zawodu”.

Dzień Otwarty dla mieszkańców został zorganizowany we współpracy z Hufcem Pracy oraz Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Kędzierzynie-Koźlu. Całość pod patronatem starosty powiatu.

Oprac. AL

pupotwarty1.jpeg

pupotwarty2.jpeg

pupotwarty3.jpeg

pupotwarty4.jpeg

×

Zapisz się do newslettera