Kamera on-line

Trwają prace na ulicach: Grunwaldzkiej i Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski realizuje zgodnie z planem zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501” w ramach projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Obecnie prace prowadzone są od skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Jodłową aż do skrzyżowania z ul. Nałkowskiej, stąd ten odcinek drogi jest całkowicie wyłączony z ruchu. Na całym tym odcinku nawierzchnia drogi została już sfrezowana i prowadzone są bardzo intensywnie prace związane z budową odwodnienia drogi oraz budową ścieżki rowerowej. Zaawansowane są także prace związane z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Lenartowicki. Gotowa jest już nowa płyta zbrojna obiektu, która zostanie zalana betonem. Przebudowywany obecnie odcinek drogi powinien zostać otwarty pod koniec bieżącego roku.

Projekt pt. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim”, na który została podpisana umowa 03 lipca 2017 r. nr RPOP.03.01.01-16-0008/16-00 z Zarządem Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania 03.01.01 – Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 jest projektem partnerskim, który realizuje wspólnie 9 samorządów: Gmina Cisek, Gmina Kędzierzyn-Koźle, Gmina Polska Cerekiew, Gmina Reńska Wieś, Gmina Ujazd, Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Zawadzkie oraz Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski i Powiat Strzelecki.
Na realizację całego projektu samorządy pozyskały środki z funduszy europejskich w wysokości 22 916 198,70 PLN, a wartość całego projektu oszacowano na 30 272 389,34 PLN.

Przebudowa drogi 1435 O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.jpeg

Przebudowa drogi 1435 O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (3).jpeg

Przebudowa drogi 1435 O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (2).jpeg

Przebudowa drogi 1435 O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (4).jpeg

Tablica promocyjna 3.1.1 od strony Powiatu Strzeleckiego.jpeg

Foto: Piotr Kramarz (nr 1-4), Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu (nr 5)

Logo kolorowe do 3.1.1 RPO WO 2014-2020.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim”
Umowa nr RPOP.03.01.01-16-0008/16-00

 

 

×

Zapisz się do newslettera