Kamera on-line

Informacja z dnia 21 czerwca 2012r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu

Informacja z dnia 21 czerwca 2012r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogranicznego na zadanie pod nazwą: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu

DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (326,50KB)

×

Zapisz się do newslettera