Kamera on-line

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. Koźle.

×

Zapisz się do newslettera