Kamera on-line

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW, UCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/131/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 lutego 2012 r., w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1w Kędzierzynie-Koźlu, podjętą w oparciu o art. 12 pkt 8 „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) i art. 59, ust 6, w związku art. 5c pkt 1  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz art. 8, ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), informujemy, iż z dniem 1 września 2012 r. zamierza się przekształcić zasadniczą szkołę zawodową o dwuletnim i trzyletnim okresie nauczania, o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu, w trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową o tej samej nazwie.

                        Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w dwuletnim cyklu kształcenia, kontynuują ją według dotychczasowych zasad.

 

×

Zapisz się do newslettera