Kamera on-line

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym do dnia 31 marca 2018 r. Kędzierzyn..

×

Zapisz się do newslettera