Kamera on-line

Sprawozdanie z konsultacji programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Szczegóły TU

×

Zapisz się do newslettera