Kamera on-line

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania o. Przewóz, gmina Cisek

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (215,25KB) o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na budowę wału przeciwpowodziowego  rzeki Odry w km 66+300 - 77+000 Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie Gmina Cisek - I etap Przewóz w km 0+000 ÷ 3+500 (km rzeki Odry 71+000 ÷ 77+000)

×

Zapisz się do newslettera