Kamera on-line

20 lat po powodzi - Międzynarodowa konferencja w Zakrzowie

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe będzie jednym z najważniejszych tematów konferencji „Odra 20 lat po powodzi – stan obecny, perspektywy, szanse”, która odbędzie się w piątek 17 listopada w Zakrzowie. Jest organizowana przez starostę powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Małgorzatę Tudaj oraz marszałka województwa Andrzeja Bułę.

Swój udział potwierdzili m.in. prof. Jerzy Buzek, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. Wojciech Ślączka, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wojewoda Opolski Adrian Czubak. Wszyscy oni wezmą udział w panelu dyskusyjnym.

„Razem w obliczu zagrożenia – powódź tysiąclecia 97’ oczami samorządowców i mieszkańców” – to zagadnienie otwiera wydarzenie, a zostanie poruszone przez przedstawicieli samorządów dotkniętych powodzią oraz gości z Niemiec i Czech.

Istotnym punktem będzie „Wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w województwie opolskim po roku 1997”, powie o nim marszałek Andrzej Buła. Kolejny ważny temat zostanie omówiony przez wicestarostę powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Józefa Gismana, który skupi się na inwestycjach po powodzi w 1997 roku.

Swoje wystąpienie zaplanowali też  przedstawiciele Terminale Sp. z o.o. Jarosław Zemło i Zbigniew Żuk. Zwieńczeniem konferencji będzie podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie, władzami powiatu oraz Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej.

Początek konferencji w GOSiR w Zakrzowie o godz. 10.00.

Około godziny 12.00 zaplanowano konferencję prasową dla dziennikarzy.

AL

Konferencja będzie również okazją do zobaczenia unikatowych zdjęć i filmów sprzed 20 lat.

Foto: Paweł Stauffer.

IMG_7047.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera