Kamera on-line

Bezpieczne posługiwanie się pilarką

Bezpieczne posługiwanie się pilarką łańcuchową

Pilarki, piły, siekiery to narzędzia, których użytkowanie niesie ryzyko wypadku - ich części robocze są bowiem nieosłonięte i bardzo ostre. Przy pracy z tymi narzędziami należy pamiętać o stosowaniu zasad BHP.

Drewno w gospodarstwach rolnych ma szerokie zastosowanie jako materiał budowlany oraz do ogrzewania powierzchni gospodarczej i mieszkalnej. Niewłaściwe użytkowanie narzędzi służących do jego pozyskiwania i obróbki może zakończyć się poważnym wypadkiem.

Aby uniknąć wypadków z udziałem narzędzi do obróbki drewna należy:

 •  zdobyć odpowiednią wiedzę o ich stosowaniu;
 • właściwie konserwować oraz obsługiwać narzędzia takie jak: pilarki, piły tarczowe, kosy spalinowe oraz siekiery;
 • nie demontować systemów bezpieczeństwa w pilarkach i piłach tarczowych;
 • stosować podczas pracy właściwą odzież roboczą, obuwie oraz ochrony twarzy i słuchu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy z pilarką łańcuchową oraz jej konserwacji:

 • pilarki łańcuchowej wolno używać wyłącznie do cięcia drzewa i przedmiotów drewnianych;
 • przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do zaleceń tam zawartych;
 • wykonując prace w strefie roślinności łatwopalnej oraz w czasie suszy należy posiadać w pobliżu gaśnice (zagrożenie pożarowe);
 • pracując pierwszy raz z użyciem pilarki należy zwrócić się do sprzedawcy  o zademonstrowanie i wyjaśnienie bezpiecznego sposobu jej użytkowania;
 • pilarki wolno używać tylko wtedy, gdy znajduje się ona w nienagannym stanie technicznym;
 • nie wolno przystępować do pracy będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, które mogą oddziaływać na zdolność reakcji;
 • pracując z pilarką należy być w dobrej kondycji, wypoczętym i zdrowym;
 • w razie zbliżenia się osób postronnych lub zwierząt należy natychmiast zatrzymać maszynę i układ tnący;
 • kiedy urządzenie nie będzie używane, należy odłożyć je w bezpieczny sposób, tak aby nikomu nie zagrażało;
 • podczas używania pilarki należy zachować szczególną ostrożność;
 • nigdy nie należy podejmować się prac, które mogą być zbyt trudne lub których zagrożeń nie są Państwo w stanie całkowicie oszacować;
 • należy stosować wyłącznie akcesoria i oprzyrządowanie dostarczone przez producenta, dopuszczone do montażu do tego typu urządzenia oraz używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Pilarka została skonstruowana tylko i wyłącznie do cięcia jednego materiału - drewna. Nigdy nie tnij na niej innych materiałów! Pamiętaj, że łańcuch obraca się z prędkością bliską 100 km/h. Praca z pilarką jest zabroniona w przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia, wyjątek stanowi młodzież powyżej 16. roku życia ucząca się zawodu i pracująca pod nadzorem dorosłych. Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa może stanowić zagrożenie dla życia.

 

×

Zapisz się do newslettera