Kamera on-line

Zmiany w wyznaczaniu stref ochronnych ujęć wody od 1 stycznia 2018

Od 1 stycznia 2018 r . zmiany w wyznaczaniu stref ochronnych ujęć wody.

 

Nowe Prawo wodne wprowadza tzw. „analizę ryzyka”

Analiza ryzyka będzie niezbędna przy wyznaczaniu strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej teren ochrony bezpośredniej i pośredniej. Będzie ona przeprowadzana dla:

  • indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej,
  • ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób.

Kto musi wykonać analizę ryzyka

Do sporządzenia analizy ryzyka będą zobowiązane podmioty zajmujące się zbiorowym zaopatrywaniem ludności w wodę. Analizę będą musieli przekazywać do właściwego miejscowo Wojewody.

Analiza ryzyka ma być aktualizowana raz na 10 lat, a dla ujęć dostarczających wodę w ilości poniżej 1000 m3/rok – raz na 20 lat.

Strefy ochrony bezpośredniej będzie ustanawiał organ Wód Polskich w drodze decyzji, natomiast ochrony bezpośredniej i pośredniej –  Wojewoda w drodze aktu prawa miejscowego.

Zawartość wniosku

Wniosek o ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej nie będzie się różnił od obecnego wniosku. Powinien zawierać przede wszystkim takie informacje jak:

  • wskazanie potrzeby ustanowienia strefy,
  • charakterystykę techniczną ujęcia wody,
  • propozycję zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej.

Do wniosku, oprócz wspomnianej analizy ryzyka,  będzie trzeba dołączyć:

  • dokumentację hydrogeologiczną, a także
  • wyniki badań hydrogeologicznych, hydrograficznych i geomorfologicznych.

 

×

Zapisz się do newslettera