Kamera on-line

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu

KOMUNIKAT 4/PA/2012

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 93 ust. l oraz 94 ust, l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, póz. 150, z późn. zm.), informuję, że na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Kędzierzynie- Koźlu, przy ul. B. Śmiałego 5 (kod stacji: OpKkozlela) oraz w Zdzieszowicach przy ul. Piastów 6 (kod stacji: OpZdze2a), w dniu 12 lutego br. wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego ustalonego dla pyłu PM10.

Na w/w stacjach zarejestrowany został następujący średniodobowy poziom stężenia pyłu PM10:

- Kędzierzyn-Koźle - 276 µg/m3,

- Zdzieszowice - 224 µg/m3.


Równocześnie informuję, że poziomy stężeń pyłu PM10 zarejestrowane na stacjach
automatycznych w Opolu oraz w Oleśnie, wskazują na ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ustalonego dla pyłu PM 10.

Zgodnie z Załącznikiem nr 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, póz, 281) przekroczenie alarmowego poziomu pyłu PM10 (tj. 200 µg/m3) wiąże się z ryzykiem wystąpienia przez trzy kolejne doby niekorzystnych skutków zdrowotnych..

 

×

Zapisz się do newslettera