Kamera on-line

Prezentacja na temat stworzenia narzędzia badawczego do weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach

Miejsce: sala posiedzeń starostwa.

×

Zapisz się do newslettera