Kamera on-line

Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża dla Starostwa Powiatowego

Z okazji kolejnej rocznicy Honorowego Krwiodawstwa oraz 98-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża odbyło się uroczyste spotkanie mające na celu podziękowanie i wyrażenie wdzięczności za pracę dla wszystkich działaczy, krwiodawców, wolontariuszy i sympatyków PCK. Na uroczystość przybyło wielu gości: przedstawicieli władz powiatu, miasta, oddziałów PCK, firm wspierających stowarzyszenie, dyrektorów placówek oświatowych, prezesów Klubów Honorowych Dawców Krwi oraz opiekunów Szkolnych Klubów Honorowych Dawców Krwi i kół PCK.

- Blisko stuletnia tradycja honorowego krwiodawstwa dowodzi, że idea niesienia bezinteresownej pomocy jest wciąż żywa i skupia szerokie grono zaangażowanych osób. Krwiodawcy to wyjątkowi ludzie, którzy kierują się przede wszystkim sercem, pasją, życzliwością, wrażliwością i ciągłą gotowością do niesienia pomocy potrzebującym. Dzieląc się z drugim człowiekiem cząstką  siebie, ratują zdrowie, a często i życie – gratulował wicestarosta powiatu, Józef Gisman.

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu zostało wyróżnione Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża.

- Samorząd jest instytucją, która w środowisku realizuje sporo zadań. Ale jest przestrzeń, której nie wypełnia. To ta przestrzeń jest najważniejsza, bliska pomoc drugiemu człowiekowi. Tutaj jest bardzo duża rola Polskiego Czerwonego Krzyża, a także krwiodawców. Są ludzie starsi, niedołężni, samotni, potrzebujący pomocy i wy tam jesteście. Dawanie jest większą przyjemnością niż branie - podziękował wicestarosta powiatu, Józef Gisman.  

Cała uroczystość zbiegła się również z kilkoma innymi jubileuszami, zostało wyróżnione Publiczne Przedszkole nr 17 za podejmowanie nowatorskich działań promujących ideę Honorowego Krwiodawstwa wśród przedszkolaków i ich rodziców. Podziękowania i dyplomy otrzymało wielu dawców krwi, zostały też wręczone dla młodych wolontariuszy zaangażowanych w Klubach i Kołach PCK. Tego dnia popłynęło wiele ciepłych słów wsparcia i wdzięczności. Dodatkową atrakcją akademii były występy przedszkolaków i uczniów szkół, które uświetniły całą uroczystość.

KG (oprac. AL)

Foto: Lokalna24.pl

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera