Kamera on-line

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej i ul. Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu na półmetku

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski realizuje zgodnie z planem zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501” w ramach projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Obecnie prace prowadzone są od skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Jodłową do skrzyżowania z ul. Nałkowską na osiedlu Cisowa, stąd ten odcinek drogi jest wyłączony z ruchu do końca 2017 r. Całkowicie przebudowany został już obiekt mostowy nad rzeką Lenartowicki, natomiast prace na moście nad Kanałem Gliwickim są bardzo zaawansowane. Budowana jest dodatkowo specjalna kładka nad Kanałem dla rowerzystów. W tym miejscu rowerzyści będą się poruszać osobnym pasem dla ruchu rowerowego wyniesionym nad wodą, a po moście będzie przebiegał tylko ruch samochodów i cięższych pojazdów. Na części drogi położona została już pierwsza warstwa asfaltu tzw. warstwa wiążąca, a na części ścieżki rowerowej ułożono już ostateczną warstwę ścieralną.

Projekt pt. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim”, na który 03 lipca 2017 r. została podpisana umowa nr RPOP.03.01.01-16-0008/16-00 z Zarządem Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania 03.01.01 – Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 jest projektem partnerskim, który realizuje wspólnie 9 samorządów: Gmina Cisek, Gmina Kędzierzyn-Koźle, Gmina Polska Cerekiew, Gmina Reńska Wieś, Gmina Ujazd, Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Zawadzkie oraz Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski i Powiat Strzelecki.
Na realizację całego projektu samorządy pozyskały środki z funduszy europejskich w wysokości 22 916 198,70 PLN, a wartość całego projektu oszacowano na 30 272 389,34 PLN.

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (2).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (3).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (4).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (5).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (6).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (7).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (8).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (9).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (10).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (11).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (12).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (13).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (14).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (15).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (16).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (17).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (18).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (19).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (20).jpeg

Przebudowa drogi 1435O przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (21).jpeg

Logo kolorowe do 3.1.1 RPO WO 2014-2020.jpeg


Foto: Piotr Kramarz

 

×

Zapisz się do newslettera