Kamera on-line

Zaproszenie do składania ofert z dnia 2 stycznia 2014r.na usługę polegającą na opracowaniu Studium Wykonalności Inwestycji w ramach projektu pt.Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i 1404 O Cisek – Bierawa: Etap I

Poniżej zanajduje się plik zawierający zaproszenie do składania ofert z dnia 2 stycznia 2014r. na usługę polegającą na opracowaniu Studium Wykonalności Inwestycji w ramach projektu pt. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i 1404 O Cisek – Bierawa: Etap I.

 

Zaproszenie do składania ofert:

DOCZaproszenie do składania ofert (162,50KB)

×

Zapisz się do newslettera