Kamera on-line

Od 2018 r. wzrosną opłaty za składowanie odpadów komunalnych

Wzrosną opłaty za składowanie odpadów opakowaniowych, odpadów pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych, zużytych baterii, akumulatorów i sprzętu elektrycznego.

W 2020 r. za składowanie jednej tony odpadów trzeba będzie zapłacić 270 zł, czyli ponad dwa razy więcej niż kosztuje to obecnie.

Nowe rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska podnosi opłaty za składowanie odpadów o kodach 19 12 10 (odpady palne – paliwo alternatywne) i 19 12 12 (inne odpady, w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) odpowiednio w 2018 r. do 140 zł, w 2019 r. - 170 zł, a 2020 r. i kolejnych – do 270 zł.

Podniesienie opłat spowoduje automatycznie podniesienie cen rynkowych za odbiór tych odpadów przez produkujących i spalających paliwa alternatywne.                 

×

Zapisz się do newslettera