Kamera on-line

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

PDFASF.pdf (248,43KB)

×

Zapisz się do newslettera