Kamera on-line

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego jako użytkownika wieczystego-Azoty

×

Zapisz się do newslettera