Kamera on-line

Opłata środowiskowa – termin jej złożenia upływa już 31 marca!

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek wniesienia opłaty środowiskowej z tytułu: wprowadzania gazów i płynów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowa regulacja prawna dotycząca składania informacji o korzystaniu ze środowiska. Zgodnie z wprowadzoną zmianą, jeżeli roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, to w takim wypadku przedsiębiorca nie ma obowiązku składania wykazów i informacji do urzędu marszałkowskiego. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorcy z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2017 określone został w Monitorze Polskim z 2016 r. poz. 818. Sam wzór formularza nie uległ zmianie. Jego zakres i formuła została określona rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska  oraz o wysokości należnych opłat ( Dz. U. z 2014 r. poz. 274).

Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania w terminie do 31 marca za rok ubiegły  wyłącznie do Marszałka Województwa.

×

Zapisz się do newslettera