Kamera on-line

Szkoły prowadzone przez powiat znów awansowały w rankingu Perspektyw

I Liceum Ogólnokształcące z Koźla odnotowało spory awans, bo aż z 16-go na 9 miejsce na Opolszczyźnie (brązowa tarcza jakości). II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie awansowało z miejsca 8 na 7 w województwie (brązowa tarcza jakości).

Nieźle poradziły sobie też nasze technika. Awans aż z 22 miejsca na 7 zanotował Zespół Szkół nr 1 z Koźla (srebrna tarcza). Również Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie może pochwalić się skokiem z 15 na 10 miejsce (brązowa tarcza). Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w województwie znalazł się na 11 miejscu, to skok z 17 pozycji (brązowa tarcza). Zespół Szkół nr 3 w Sławięcicach spadł o jedno oczko w dół, z 5 na 6 miejsce, co i tak dało placówce srebrną tarczę jakości. Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone są przez powiat.

Dwudziesty, jubileuszowy Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest szczególny ze względu na „okrągłą” rocznicę powstania jego pierwszej edycji. Natomiast pod względem metodologicznym – od wprowadzenia w roku 2011 jako głównego kryterium wyników matury – zmienia się w niewielkim stopniu i zawsze po długich konsultacjach z ekspertami. Dzięki temu co roku powstaje szczegółowa i wiarygodna „fotografia” polskich szkół średnich, wykonana pod nieprzypadkowym kątem.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

Jubileuszowe finały Rankingu Liceów i Techników Perspektywy odbywają się tradycyjnie w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej.

AL

20lat-jublieusz-rankingu.jpeg

×

Zapisz się do newslettera