Kamera on-line

Absolwent ZSTiO w gronie najlepszych mechatroników w kraju

Sebastian Juraszek, absolwent Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu z nagrodą w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Technik Absolwent 2017 w kategorii „technik mechatronik”.

Podczas uroczystości, która odbyła się w murach placówki oficjalnie gratulowali mu: Józef Gisman - wicestarosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Aurelia Stępień – kierownik wydziału oświaty w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu, Bogusław Przychocki – prezes zarządu oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Opolu, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSTiO.

- Promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, na uczelniach oraz w społeczeństwie oraz uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich – przypomniała cele konkursu dyrektor Maria Staliś.

Prezes Bogusław Przychocki wręczając Sebastianowi Juraszkowi wyróżnienie podkreślił, że  jest pełen uznania dla osiągnięć technicznych i wyników osiągniętych przez mechatronika z ZSTiO. Rywalizacja była zacięta, a Sebastian jako jedyny z województwa opolskiego otrzymał to wyróżnienie. Na ręce dyrektor Marii Staliś złożył też list gratulacyjny.

Wicestarosta Józef Gisman w imieniu Zarządu Powiatu i radnych  gratulował Sebastianowi sukcesu w tym konkursie, zwracał uwagę zgromadzonej młodzieży, że mogą zdobywać umiejętności praktyczne w coraz nowocześniejszych pracowniach zawodowych, współfinansowanych przez nasz powiat. Nawiązał do rankingu Perspektyw, w którym szkoły powiatowe osiągają coraz lepsze wyniki.

- Dzięki wsparciu nauczycieli przedmiotów zawodowych – Bernarda Barona, Krzysztofa Popieli  zdobywałem niezbędną wiedzę,  by  realizować swoje pomysły. Dzięki pomocy finansowej firmy Magna S.A.   zbudowałem robota mobilnego z systemem sterowania „Szerszeń V2”. Zachęcam swoich młodszych kolegów, by  umiejętnie wykorzystywali czas w technikum, by zgłaszali swoje pomysły  i startowali w konkursach i olimpiadach – mówił Sebastian Juraszek.

Na koniec zaprezentował wszystkim uczestnikom swoje projekty, nad którymi pracował będąc uczniem ZSTiO. Podzielił się z zebranymi refleksją, że już w III klasie technikum  zaczął  myśleć o własnej ścieżce rozwoju zawodowego i prowadzeniu własnej działalności z zakresu automatyki przemysłowej. Stale poszerzał i poszerza swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w specjalistycznych kursach z tego  zakresu. Obecnie Sebastian jest studentem I roku Automatyki i Robotyki na Politechnice Opolskiej i rozpoczyna własną działalność.  

Oprac. al

DSC_1456.jpeg

DSC_1460.jpeg

DSC_1468.jpeg

×

Zapisz się do newslettera